Doe je voordeel met inkoopondersteuning!

Ad Borgstein is al jaren inkoopmanager bij Elektrotransfer. Hij begeleidt en controleert het hele traject van de inkoop van de aangesloten installatiebedrijven en onderhoudt de contacten met groothandel en fabrikant.

Hieronder wordt kort uitgelegd wat het voor jou als installateur kan betekenen om in te kopen via Elektrotransfer.

Tijdbesparing
Je houdt tijd over! Op het moment dat de condities door Elektrotransfer worden beheerd, hoef je daar zelf je niet meer in te verdiepen. Je kan je kostbare tijd dus aan andere belangrijke zaken besteden.

Profiteren van de beste condities en afspraken
Als je aangesloten bent bij Elektrotransfer worden de condities door ons beheerd en geregeld. Ad Borgstein is bezig hier continu verbetering in aan te brengen en nieuwe dingen te ontwikkelen, zodat de installateur kan profiteren van de beste condities en afspraken.

Rapportages en analyses
Elektrotransfer heeft geregeld dat je gebruik kunt maken van de faciliteiten die we bij die vier groothandels hebben afgesproken en de fabrikanten. Zonder aanpassingen te doen in je eigen inkoopproces.
De resultaten van het inkopen via Elektrotransfer worden ieder kwartaal naar jou gerapporteerd in een rapportage. Hierin staat precies wat jij waar hebt ingekocht. Hierbij staat vermeld wat je hebt ingekocht, bij welke groothandel en bij welke fabrikant en wat jouw voordeel is.
Ieder kwartaal krijg je een rapportage en het laatste kwartaal doen we dat iedere maand, zodat je eventueel nog bij kan sturen. Bijvoorbeeld net die extra omzet bij een bepaalde groothandel voor het einde van het jaar of andere jaarafspraken.

Persoonlijk advies en inkoopondersteuning
Een voordeel voor jou als installateur als je bent aangesloten bij Elektrotransfer is dat Ad Borgstein actief met jouw inkoop meekijkt. Bijvoorbeeld naar je calculaties en offertes die je van de groothandel hebt ontvangen. Wij kijken dan met een objectieve blik of er alternatieven zijn of dat er geld te besparen is.
De reden dat wij zulke goede afspraken kunnen maken met fabrikanten en groothandels is omdat er inmiddels ruim 70 bedrijven zijn aangesloten bij de inkoopcombinatie. Wil je ook profiteren van de beste inkoopcondities? Neem dan contact met ons op. We berekenen vrijblijvend jouw voordeel!Meer kennis krijgen over inkoop?

Download de Whitepaper en lees meer over inkoop.